kuizet+anketat

Treba li pomeriti donju starosnu granicu za glasanja na 16 godina?