DEBATPërballje

Çfarë duhet bërë që rinia të përfshihet më shumë në politikë dhe vendimmarrje ?

Përfshirja e të rinjve ne procese të rendesishme për vendin tonë ofron mundësi për të rinjtë që të kenë një rol në çështjet që ndikojnë në jetën e tyre, por edhe jetën e të tjerëve në shoqeri.Kjo u mundëson të rinjve të fitojnë aftësi të...

Rinia është pjesa themelore e një shteti. Pa rini nuk ka mirëqenie !

 

Përfshirja e të rinjve ne procese të rendesishme për vendin tonë ofron mundësi për të rinjtë që të kenë një rol në çështjet që ndikojnë në jetën e tyre, por edhe jetën e të tjerëve në shoqeri.Kjo u mundëson të rinjve të fitojnë aftësi të mjaftueshme dhe njohuri , ndikon në forcimine e vetëbesimit te tyre si dhe mësojnë të jenë anëtarë të përgjegjshëm të shoqërisë.

Perkunder faktit që shumë të rinjë në vendin tonë janë shumë aktivë gjatë gjithë kohës duke marrur pjese në organizime të ndryshme qoftë nga qendrat rinore apo nga organizata të ndryshme në të cilat këta të rinjë japin kontributin e tyre , derdhin energjinë e tyre duke bërë që shumë procese të ecin perpara.Por fatkeqeshisht mund te flasim edhe për një pjesë tjeter të rinisë e cila nuk është edhe aq e përfshirë në këto procese dhe si të tille mund të ndikojnë në forminin e një të ardhme jo të qendrueshme. Pra të rinjet janë anetarët më të vlefshem në komunitetet tona, dhe si të tille ata duhet të jenë qyteatarë aktivë të cilët do të kontribojnë në të ardhmen e vendit me përgjegjesinë që mbajnë si individë ndaj komunitetit në tërësi.

Çfarë mendoni ju #superchangers "sa janë të perfshirë rinia në përgjithësi?" dhe "çfarë duhet bërë që ajo të përfshihet edhe me shumë?"

Diskutim

Nuk e di ku po qëndron arsyeja pse të rinjët e këtij vendi nuk janë të inkuadruar në politikë ndoshta nga vetë fakti se regjimi I personave të caktuar nuk po I lëshon rrugë të rinjëve.Të gjithë të rinjët duhet të inkuadrohen në politikë sepse këta janë e ardhmja e vendit tonë.