Anketat+Kuizet

1.Cili është roli i KQZ-së në procesin zgjedhor?

2. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës përbëhet nga:

3. Çka është kushtetuta?

4. Sa karrige (ulëse) në Kuvendin e Republikës së Kosovës janë te rezervuara për komunitetin serb?

5. Me sa vota mund të bëhen ndryshime në Kushtetutën e Republikës së Kosovës?

6.Pushteti shtetëror në bazë të renditjes nga më i madhi shkon në ketë formë

7. Në cilin vit u miratua ligji për barazi gjinore në Kosovë?

8. Cilat shtete anëtare të BE-së nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës?

9.Sa shtete janë anëtare të Bashkimit Evropian:

10. Sa gjuhë zyrtare ka Unioni Evropian?

Rezultati