Anketat+Kuizet

1. Cila është ministrja e parë femër në Kosovë?

2. Sa është përqindja e grave në parlamentin e Republikës së Kosovës?

3. Buxhetin e Republikës së Kosovës e miraton:

4. Kush e cakton dhe shpall datën e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës?

5. Mandati i kryetarit/es të KQZ-së është :

6. Në zgjedhjet lokale për kryetar/e komune, votuesi/ja ka të drejtë të votoj:

Rezultati