Anketat+Kuizet

Kushtetuta e Republikës së Kosovës u ratifikua më:

Pjesët themelore të Kushtetutës janë:

Interpretimin përfundimtar të Kushtetutës e bën:

Preambula është

Pushteti qeverisës në Republikën e Kosovës buron nga

Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka hyrë në fuqi më:

Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës simbolet shtetërore janë:

Kushtetuta e Republikës së Kosovës ka:

Rezultati