Çfarë keni mësuar nga aktivitetet e folesë gjatë këtij viti ?

ANKETË Cilin shfletues/browser e përdorni më shumë ?

1

Nat'yra Kalisi

SUPER CHANGER / 476 pikë

2

Dri Tani

SUPER CHANGER / 460 pikë

3

Rexhep Kameraj

SUPER CHANGER / 304 pikë

4

Leonora Javori

SUPER CHANGER / 268 pikë

Si të bëhesh superchanger ?

Komentet e fundit

@Qendrim Beka

Nuk e di ku po qëndron arsyeja pse të rinjët e këtij vendi nuk janë të inkuadruar në politikë ndoshta nga vetë fakti se regjimi I personave t...

@Qendrim Beka

Fole n'fole edhe pse si në fillim me disa projekte të vogla ajo tashmë ka arritur tek të rinjët të cilët tash e tutje e dinë se çka është f...

@Qendrim Beka

Racizmi do të thotë urrejtje e një populli kundër një populli tjetër.Nuk duhet të jemi racist sepse secili popull e ka të drejten të jetoj I ...

@Qendrim Beka

Mediat në ditët e sotme prodhojn lajme edhe të paverteta ose më mirë thashetheme.Madje edhe shumë e shumë çka tjeter të pavertet....

@Qendrim Beka

Sistemi e arsimit duhet të ndryshoj në shumë aspekte e sidomos në vetë materialet shkollore,të ketë edhe kabinete e sidomos të informatikës q...

@Qendrim Beka

Iniciativat himanitare janë shumë të rëndësishme të I ndihmojn të varfërit në këto ditë dhe kohë të vështira.Ai që ka mundësi pse të ...